สหวิทยาเขตพลังผึ้ง [ห้วยผึ้งพิทยา : นาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) : นามนพิทยาคม : นิคมหนองแก้วญาณเวที : บ่อแก้วญาณเวที : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ] ยินดีต้อนรับ

ขอให้ส่งบุคลากรเข้าประชุมสัมมนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพลังผึ้งทุกโรง
......ด้วยสหวิทยาเขตพลังผึ้งจะดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นในวัน ที่ 25 กันยายน 2555 จึงขอให้ทุกโรงส่งบุคลากรเข้าร่วมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมไฟล์นี้


 1. หนังสือนำส่ง
 2. โครงการ/กำหนดการ
หนังสือราชการ สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

++ ข่าวสาร สพม.24 ++

++ ข่าวการศึกษา ++

++ หนังสือราชการ สพฐ. ++

++ หนังสือราชการ สพม. 24 ++