สหวิทยาเขตพลังผึ้ง [ห้วยผึ้งพิทยา : นาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) : นามนพิทยาคม : นิคมหนองแก้วญาณเวที : บ่อแก้วญาณเวที : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ] ยินดีต้อนรับ

การดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

การดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
.......โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ได้ส่งคำสั่งและกำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังแนบ 

 1. นำส่ง 
 2. คำสั่ง 
 3. กำหนดการ สนาม รร.สมเด็จพิทยาคม
 4. กำหนดการ สนาม รร.ห้วยผึ้งพิทยา

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพลังผึ้งทุกโรง
          กองเลขาได้ดำเนินการส่งคำสั่งสหวิทยาเขตให้ทุกโรงเรียนและขอให้ผู้บริหารได้สั่งให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย
          ตามรายละเอียดที่แนบ


1. คำสั่งสหวิทยาเขตพลังผึ้ง

ขอเชิญประชุม

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดวิทยาเขตพลังผึ้งทุกโรง
                ด้วยสหวิทยาเขตพลังผึ้งมีข้อราชการเร่งด่วนจะปรึกษาจึงได้กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารในสังกัดขึ้นในวันที่ 24  กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ดังนั้นทางสหวิทยาเขตจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตพลังผึ้ง  ในวันที่ 24 กันยายน  2555  โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30   เป็นต้นไป   หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  จึงขอขอบคุณท่านล่วงหน้ามา    โอกาสนี้ด้วย
หนังสือราชการ สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

++ ข่าวสาร สพม.24 ++

++ ข่าวการศึกษา ++

++ หนังสือราชการ สพฐ. ++

++ หนังสือราชการ สพม. 24 ++