สหวิทยาเขตพลังผึ้ง [ห้วยผึ้งพิทยา : นาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) : นามนพิทยาคม : นิคมหนองแก้วญาณเวที : บ่อแก้วญาณเวที : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ] ยินดีต้อนรับ

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพลังผึ้งทุกโรง
          กองเลขาได้ดำเนินการส่งคำสั่งสหวิทยาเขตให้ทุกโรงเรียนและขอให้ผู้บริหารได้สั่งให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย
          ตามรายละเอียดที่แนบ


1. คำสั่งสหวิทยาเขตพลังผึ้ง
หนังสือราชการ สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

++ ข่าวสาร สพม.24 ++

++ ข่าวการศึกษา ++

++ หนังสือราชการ สพฐ. ++

++ หนังสือราชการ สพม. 24 ++