สหวิทยาเขตพลังผึ้ง [ห้วยผึ้งพิทยา : นาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) : นามนพิทยาคม : นิคมหนองแก้วญาณเวที : บ่อแก้วญาณเวที : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ] ยินดีต้อนรับ

ขอเชิญประชุม


เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดวิทยาเขตพลังผึ้งทุกโรง
                ด้วยสหวิทยาเขตพลังผึ้งมีข้อราชการเร่งด่วนจะปรึกษาจึงได้กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารในสังกัดขึ้นในวันที่ 14  กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนนามนพิทยาคม  อำเภอนาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ดังนั้นทางสหวิทยาเขตจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตพลังผึ้ง  ในวันที่ 14 กันยายน  2555  โรงเรียนนามนพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 09.30   เป็นต้นไป   หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  จึงขอขอบคุณท่านล่วงหน้ามา    โอกาสนี้ด้วย
หนังสือราชการ สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

++ ข่าวสาร สพม.24 ++

++ ข่าวการศึกษา ++

++ หนังสือราชการ สพฐ. ++

++ หนังสือราชการ สพม. 24 ++