สหวิทยาเขตพลังผึ้ง [ห้วยผึ้งพิทยา : นาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) : นามนพิทยาคม : นิคมหนองแก้วญาณเวที : บ่อแก้วญาณเวที : มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ] ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับสหวิทยาเขต

เกี่ยวกับสหวิทยาเขต

      สหวิทยาเขตพลังผึ้ง  เป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตอำเภอห้วยผึ้ง  อำเภอนามน  และ
อำเภอนาคู  รวมทั้งหมด  ๖  โรงเรียน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๔ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
      จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของ สพม.๒๔ ที่จัดแบ่งกลุ่มสถานศึกษาถายในสังกัดออกเป็นทั้งหมด ๘
สหวิทยาเขต  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ  ติดต่อสื่อสารกัน
หนังสือราชการ สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

++ ข่าวสาร สพม.24 ++

++ ข่าวการศึกษา ++

++ หนังสือราชการ สพฐ. ++

++ หนังสือราชการ สพม. 24 ++